SIDAN LADDAS...

SMP ger tillgång till miljöinformation

Svenska miljörapporteringsportalen, SMP, underlättar för Sverige att leva upp till sina åtaganden enligt Århuskonventionen och EG-direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, beslutsfattare, forskare och andra aktörer med intresse för miljöfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Uppgifterna i SMP används för:
• tillsynsmyndigheternas arbete
• att följa upp nationella och regionala miljömål
• internationell rapportering av svenska utsläpp
• att sammanställa officiell statistik på miljöområdet

I Sverige finns webbplatsen Utsläpp i siffror för att göra utsläppsdata tillgängliga för allmänheten. Uppgifterna i Utsläpp i siffror hämtas från miljörapporterna för de anläggningar som är skyldiga att lämna emissionsdeklaration (enligt bilaga 1 i miljörapportföreskriften (NFS 2016:8)).
Utsläpp i Siffror

Uppgifter i miljörapporterna rapporteras även till ett europeiskt register som publicerar utsläppsdata, European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR). För publicering på denna webbplats hämtas uppgifter från SMP en gång per år.
European Pollutant Release and Transfer Register

Logga in

E-postadress/användarnamn:

Lösenord:Glömt lösenordet? »

Registrera anläggning »
Registrera tillsynsmyndighet »

Utis
Ansvarig: smp.support@lansstyrelsen.se  ·   Support: smp.support@lansstyrelsen.se  ·   Om cookies på SMP  ·   Om GDPR på SMP  ·   Om tillgänglighet i SMP  ·   Version 23.2
Laddar ...