Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:


I SMP används så kallade sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Sessionscookies används i SMP för att hålla reda på vem den inloggade användaren är och vilken information som skrivs in i formulären.

Om så kallade cookies inte tillåts lagras i din webbläsare, kan endast de öppna sidorna i SMP användas (de som inte kräver inloggning).

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.