SIDAN LADDAS...

Välkommen till Svenska Miljörapporteringsportalen SMP

Sista rapporteringsdag: 31 mars 2016.

Här kan du skapa nya miljörapporter och titta på inskickade miljörapporter. Även inlämning och eventuell komplettering av miljörapporten till tillsynsmyndigheten sker via miljörapporteringsportalen.


Skapa ingen arbetsversion för 2016 års miljörapport innan 2017 börjar. Vi kommer att uppdatera smp innan dess. Eventuella arbetsversioner kommer att behöva tas bort innan uppgraderingen.

Nytt från i år är en kompletterande webbsida, SMP-Hjälp med information om det mesta i SMP.


SMP-Hjälp är under uppbyggnad och är klar vid årsskiftet. Har du synpunkter på innehållet går det bra att skicka dessa till förvaltningens brevlåda

I SMP-Hjälp kan du exempelvis läsa mer om:

  • Hur du skapar filer att importera i ED-delen
  • Hur du kontaktar support
  • Hur du byter lösenord
  • Prenumerera på nyheter


  • Ansvarig: smp.support@lansstyrelsen.se  ·   Support: smp.support@lansstyrelsen.se  ·   Om cookies på SMP  ·   Version 15.4
    Laddar ...